Przed przedszkolem – opieka żłobkowa

Opieka żłobkowa jest ważną częścią procesu wczesnej edukacji. Pomaga dzieciom rozwijać zdolności motoryczne, językowe, poznawcze i społeczne. Żłobki i przedszkole daje też poczucie bezpieczeństwa małym dzieciom, które wciąż uczą się radzenia sobie z otaczającym je światem.

Rolą personelu żłobka jest udzielanie porad tym młodym uczniom poprzez działania, które pomagają im odkrywać ich środowisko i wchodzić w interakcje z innymi ludźmi na różne sposoby. Kadra wykorzystuje różne metody, takie jak muzyka, lalki, opowiadanie historii lub gry, aby stymulować kreatywność u tych młodych uczniów