Logopeda w przedszkolu

Terapia logopedyczna to długi i żmudny proces. Poprawa mowy może zająć dzieciom miesiące lub tygodnie. Jednak dzięki terapii mowy wspomaganej sztuczną inteligencją postęp może być szybki, a wyniki bardziej obiecujące.

Wykazano, że terapia mowy wspomagana sztuczną inteligencją znacząco poprawia umiejętności komunikacyjne u dzieci z autyzmem lub innymi zaburzeniami komunikacji. Może to zmienić grę dla tego typu pacjentów, ponieważ pozwoliłoby im to mieć takie same możliwości, jak ich rówieśnicy, u których nie zdiagnozowano żadnej formy zaburzenia komunikacji.

Logopedzi uważają terapię mowy wspomaganą sztuczną inteligencją za ważny krok w kierunku przyspieszenia rozwoju umiejętności językowych dzieci.